Dziękujemy

Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią.
Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

 

Modlitwa za dobrodziejów

Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.

 

 

 

   

Cmentarz parafialny

Zasady dotyczące cmentarza parafialnego
  1. Na cmentarzu nie można wykonywać żadnych prac bez uprzedniej zgody administratora, tj. proboszcza parafii.
  2. Na starych grobach można dokonywać pochówku tylko w przypadku, gdy poprzedni był przed minimum dwudziestu laty.
  3. Przed wykonaniem prac należy uiścić w kancelarii opłatę cmentarną. Jej wysokość na początku każdego roku kalendarzowego ustala rada parafialna.
  4. Przy grobach nie można instalować urządzeń, które będą wchodziły na aleje cmentarne.
  5. Opiekunowie grobów zobowiązani są do utrzymania porządku wokół nagrobków a śmieci wynosić do specjalnych pojemników przed bramą cmentarną.
  6. Na cmentarzu należy zachowywać się godnie i z szacunkiem dla miejsca pochówku zmarłych. Stąd niewskazane są głośne rozmowy i palenie papierosów.

plan cmentarza

 

 

Kontakt:

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skrzynkach
Skrzynki 31
87-821 Baruchowo
woj. kujawsko-pomorskie
pow. włocławski
gm. Baruchowo
Numer konta: BS Kowal 15 9557 0006 0017 3241 2000 0001

Proboszcz parafii: ks. Włodzimierz Lewandowski

Kancelaria czynna: godzinę przed wieczorną Mszą świętą.
Tel.: +48 54 284 59 28
E-mail: proboszcz@parafiaskrzynki.pl