Dziękujemy

Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią.
Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

 

Modlitwa za dobrodziejów

Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.

 

 

 

   

Cmentarz parafialny

Zasady dotyczące cmentarza parafialnego
  1. Na cmentarzu nie można wykonywać żadnych prac bez uprzedniej zgody administratora, tj. proboszcza parafii.
  2. Na starych grobach można dokonywać pochówku tylko w przypadku, gdy poprzedni był przed minimum dwudziestu laty.
  3. Każdego roku opiekun grobu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wywóz śmieci z cmentarza. W roku 2023 wynosi ona 50 zł od grobu.
  4. Przy grobach nie można instalować urządzeń, które będą wchodziły na aleje cmentarne.
  5. Obkładając nagrobki kostką lub płytkami nie wolno wychodzić ponad poziom chodnika cmentarnego.
  6. Opiekunowie grobów zobowiązani są do utrzymania porządku wokół nagrobków a śmieci wynosić do specjalnych pojemników przed bramą cmentarną.
  7. Na cmentarzu należy zachowywać się godnie i z szacunkiem dla miejsca pochówku zmarłych. Stąd niewskazane są głośne rozmowy, palenie papierosów i wprowadzanie psów.
  8. W czasie trwania na cmentarzu jakiejkolwiek ceremonii (pogrzeb, modlitwy za zmarłych, Msza w uroczystość Wszystkich Świętych) należy zrezygnować z głośnych rozmów, prowadzenia prac na cmentarzu i przemieszczania się z miejsca na miejsce w sposób zakłócający przebieg celebracji.
  9. W przypadku planowanej ekshumacji należy uzyskać zezwolenie z SANPID-u. Ekshumacje mogą być dokonywane między 15 października a 15 marca, we wczesnych godzinach rannych.

plan cmentarza

 

 

Kontakt:

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skrzynkach
Skrzynki 31
87-821 Baruchowo
woj. kujawsko-pomorskie
pow. włocławski
gm. Baruchowo
Numer konta: BS Kowal 15 9557 0006 0017 3241 2000 0001

Proboszcz parafii: ks. Włodzimierz Lewandowski

Kancelaria czynna: godzinę przed wieczorną Mszą świętą.
Tel.: +48 54 284 59 28
E-mail: proboszcz@parafiaskrzynki.pl