Pierwsza niedziela września tradycyjnie przeżywana jest w naszej parafii pod znakiem wspomnienia bł. Bronisławy i dziękczynienia za plony. Przypomnijmy: obraz błogosławionej jest jednym z pierwszych elementów wyposażenia naszej świątyni. Zamówiony został w Warszawie jeszcze przed ukończeniem budowy. Od lat w dniu jej wspomnienia przynosimy do świątyni wieńce i chleby dożynkowe.

W tym roku wieńce przygotowali: Jan Miller i Sławomir Czerwiński z sołectwa Skrzynki; Henryk Kruszewski i Józef Adamczewski z sołectwa Okna; Paweł Grabski i Jarosław Rybicki z sołectwa Goreń; Andrzej Włodarzewski i Daniel Suwała z sołectwa Krzewent.

Chleby dożynkowe: Arkadiusz Michalski, Krzysztof Wawrzyński, Roman Musiał, Ilona Zielińska, Zbigniew Żakowiecki, Józef Rudziński i Arkadiusz Pyszkowski.

Fotorelację z uroczystości przygotowała Dorota Pyszkowska.

W Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła przeżywalismy po raz kolejny odpust parafialny. Jest on równocześnie przypomnieniem poświęcenia kaplicy 29 czerwca 1958 roku przez ówczesnego dziekana w Kowalu. Tegorocznej uroczystości przewodniczył ks. Leszek Smoliński z diecezji Płockiej. Szczególnie wzruszającym momentem było poświęcenie nowej monstrancji, ofiarowanej przez pragnącą pozostac anonimową rodzinę. Poniżej krótka fotorelacja z uroczystości.

 

 

W dniach od 13 do 19 marca nasza parafia przeżywała Misje święte. Prowadził je ojciec Damian Kosecki ze Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. Jednym z piękniejszych momentów Misji była Droga Krzyżowa, odprawiona w piątek, 18 marca, w godzinach wieczornych. Rozpoczęła się przy krzyżu obok domu państwa Pietruszewskich. Zakończyła przy już wzniesionym, ale w tym dniu jeszcze nie poświęconym, krzyżu misyjnym. Przybyło wielu parafian ze światłem w ręku. Krzyż między poszczególnymi stacjami nieśli przedstawiciele poszczególnych wiosek parafii. W modlitwę włączali się starzy i młodzi. O bezpieczeństwo rozważających zadbała Ochotnicza Straż Pożarna ze Skrzynek.

Poniżej zamieszczamy krótką fotorelację z misyjnej Drogi Krzyżowej:


Misje Parafialne w Roku Jubileuszu Miłosierdzia
13-19 marca 2016r.

Niedziela 13.03.2016

Rozpoznaj siebie w świetle Słowa Bożego.

/przynosimy Pismo Święte/

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego przez grupy parafialne i indywidualnie.

09.00 - Msza Św. z nauką misyjną ogólną

12.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

15.30 - Msza Św. z nauką misyjną ogólną dla młodzieży gimnazjalnej

20:00 – Apel Misyjny – przynosimy czerwone znicze na każdy apel.

Poniedziałek 14.03.2016.

Eucharystia nadaje człowieczeństwu pełnię życia.

/przynosimy pamiątki I Komunii św./

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego od 10.00 do 21.00.

09.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

16.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

20:00 – Apel Misyjny – przynosimy czerwone znicze.

Wtorek 15.03.2016

Miłość Boża powołuje nas do wiary świętej.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i modlitwa o Dar Ducha Św.

/Przynosimy świece chrzcielne i pojemnik na wodę święconą/

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego od 10.00 do 18.00.

09.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

16.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

20:00 – Spotkanie misyjne na cmentarzu z modlitwą wdzięczności za zmarłych parafian i przodków w wierze – zabieramy znicze.

Środa 16.03.2016

Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników.

DZIEŃ POSTU PARAFIALNEGO.

/Dzień spowiedzi św. misyjnej. Bądź Apostołem sakramentu spowiedzi w swoim domu. Przynosimy do poświęcenia modlitewniki z rachunkiem sumienia/

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego od 10.00 do 21.00.

08.30 – Spowiedź święta.

09.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

15.30 – Spowiedź święta do 18.00.

16.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

20:00 – Apel Misyjny.

Czwartek 17.03.2016

Rodzina – wspólnotą miłości i przebaczenia.

/Dzień odnowienia przymierza małżeńskiego i przyrzeczeń kapłańskich. Przynosimy pamiątki ślubne, zdjęcia itp./

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego od 10.00 do 21.00.

08.30 – Spowiedź święta.

09.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

15.30 – Spowiedź święta do 18.00.

16.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci przedszkolnych. Błogosławieństwo matek w stanie błogosławionym

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych. Spotkanie Misyjne dla młodzieży.

20:00 – Adoracja Getsemani.

 

Piątek 18.03.2016

Chorzy – największe skarby naszych rodzin.

DZIEŃ POSTU PARAFIALNEGO.

/Dzień modlitwy za chorych, starszych i opuszczonych w cierpieniu./

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego od 10.00 do 18.00.

08.00 – Spowiedź dla chorych i ich opiekunów.

09.00 - Msza św. z nauką misyjną i udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych.

Po Mszy św. odwiedziny obłożnie chorych w domach.

16.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych. Spotkanie Misyjne dla młodzieży.

19:30 – Droga Krzyżowa od p. Kalinowskich – zabieramy znicze i krzyże.

Sobota 19.03.2016

Nie lękajcie się budować waszego życia w Kościele i z Kościołem.

/Zakończenie Misji Świętych i błogosławieństwo przedmiotów kultu religijnego/

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego od 10.00 do 18.00.

09.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

16.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

Rozesłanie przy Krzyżu Misyjnym na misję życia. Zabieramy krzyże.

Zakończenie Misji