Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła to święto patronalne naszej parafii. Jego historia sięga początków świątyni. Pierwszego jej poświęcenia dokonano 29 czerwca 1958 roku. Prawdopodobnie był to jeden z pierwszych w Polsce kościołów wybudowanych nielegalnie. Gdy kilkanaście lat później, w 1972 roku, tworzono parafię, ówczesny ordynariusz włocławski, ksiądz biskup Jan Zaręba zdecydował, że na pamiętke tamtego wydarzenia święci Piotr i Paweł będą patronami Kościoła i parafii. Z tej okazji rodzina państwa Witkowskich ze Skrzynek ufundowała obraz do dziś wiszący na ścianie świątyni.

W tym roku uroczystości odpustowej przewodniczył ksiądz Marcin Lewandowski, wychowawca młodzieży z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Długosza we Włocławku. Poniżej uroczystość w obiektywie parafialnej reporterki.

Mamy za sobą przygotowania i ten szczególny czas modlitwy i adoracji. Pan Jezus pośród pól niczym Ten idący z apostołami, zrywającymi kłosy zbóż. Najważniejsze zostało w sercu. Tu kilka zdjęć ku pamięci Jego przejścia i ludzi, którzy sercem i piękną posługą Mu stowarzyszyli.

Od Niedzieli Palmowej do Wigilii Paschalnej. Fotorelacja oczywiście nie odda ani klimatu modlitwy i piękna liturgii, ani trudu służby liturgicznej i osób zaangażowanych w przygotowanie świątyni. Zostawia najwyżej ślad tego, co zapadło w sercach. Uwagę naszą niech zwróci niesiony przez dzieci kosz. Wielki Czwartek. Miłość i dobroć, o której śpiewamy podczas obrzędu umycia nóg znalazły swój konkretny wyraz w darach dla schroniska dla bezdomnych we Włocławku. To właśnie te dary były znakiem, że odnawiane podczas Wigilii Paschalnej przyrzeczenia chrzcielne traktujemy serio.

Fotorelcję przygotowała p. Dorota Pyszkowska.

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Czarnem gromadzą się starsi i samotni na wigilijnym spotkaniu. Jego organizatorem jest lokalne Stowarzyszenie dla Pokoleń "Rodzina". Tym razem miało ono miejsce 16 grudnia 2016. Poniżej krótka fotorelacja.

Że mieszkające na terenie gminy Baruchowo dzieci są zdolne wszyscy wiedzą od dawna. Tym razem miały okazję zaprezentować się w naszej parafii. Swojaczki i Mali Swojacy śpiewem i tańcem uczcili w niedzielę 29 stycznia tajemnicę Narodzenia Pańskiego. Poniżej krótka fotorelacja z ich występu.