Uroczystą Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne. Ta celebracja jest dziękczynieniem za sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa, oraz przypomnieniem najważniejszego dla chrześcijanina przykazania miłości. Znakiem ostatniej jest obrzęd umycia nóg i procesja z darami, w której niesiemy dary. Tradycją naszej parafii jest przekazywanie ich dla schroniska dla bezdomnych, prowadzonego przez Siostry Albertynki, we Włocławku. Siostry jak zwykle przyjęły je z radością i pamiętającym parafianom składaja podziękowanie.

Poniżej fotorelacja z Mszy św., jak zwykle przygotowana przez panią Dorotę Pyszkowską.