Pierwsza niedziela września tradycyjnie zgromadziła nas przy ołtarzu na podwójnym święcie. Wspominaliśmy błogosławioną Bronisławę, której obraz towarzyszy naszym modlitwom od początku istnienia kościoła w Skrzynkach i dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony. Warto wspomnieć, że uroczystość uświetniły dwa koncerty zespołu Sonoro, od lat prowadzonego przez pana Jerzego Ferchofa w baruchowskim gimnazjum. Były tradycyjne wieńce i chleby. O wieńce zatroszczyli się przedstawiciele sołectw Skrzynki, Okna, Goreń Duży i Krzewent. O chleby każda wioska w parafii. Za przygotowanie wieńców i chlebów dziękujemy paniom i panom: Cecylii Bronikowskiej, Romanowi Tomaszewskiemu, Józefowi Rudzińskiemu, Jerzemu Matusiakowi, Mirosławowi Kafarskiemu, Bogumiłowi Rusickiemu, Antoniemu Jasiakiewiczowi i Krzysztofowi Wawrzyńskiemu. Chlebem podzieliły się z parafianami i gośćmi rodziny państwa Wawrzyniaków, Turskich, Myziów, Piotrowskich, Wilińskich, Rogów, Jabłońskich i Adamskich.

O pięno liturgii zadbała służba liturgiczna z panem Krzysztofem Szulczewskim, asysta, straż pożarna i dziewczynki pierwszokomunijne. O wystrój świętyni rodziny z Gorenia Dużego.

Poniżej dzisiejsza uroczystość w obiektywie pani Doroty Pyszkowskiej.