Misje Parafialne w Roku Jubileuszu Miłosierdzia
13-19 marca 2016r.

Niedziela 13.03.2016

Rozpoznaj siebie w świetle Słowa Bożego.

/przynosimy Pismo Święte/

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego przez grupy parafialne i indywidualnie.

09.00 - Msza Św. z nauką misyjną ogólną

12.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

15.30 - Msza Św. z nauką misyjną ogólną dla młodzieży gimnazjalnej

20:00 – Apel Misyjny – przynosimy czerwone znicze na każdy apel.

Poniedziałek 14.03.2016.

Eucharystia nadaje człowieczeństwu pełnię życia.

/przynosimy pamiątki I Komunii św./

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego od 10.00 do 21.00.

09.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

16.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

20:00 – Apel Misyjny – przynosimy czerwone znicze.

Wtorek 15.03.2016

Miłość Boża powołuje nas do wiary świętej.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i modlitwa o Dar Ducha Św.

/Przynosimy świece chrzcielne i pojemnik na wodę święconą/

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego od 10.00 do 18.00.

09.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

16.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

20:00 – Spotkanie misyjne na cmentarzu z modlitwą wdzięczności za zmarłych parafian i przodków w wierze – zabieramy znicze.

Środa 16.03.2016

Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników.

DZIEŃ POSTU PARAFIALNEGO.

/Dzień spowiedzi św. misyjnej. Bądź Apostołem sakramentu spowiedzi w swoim domu. Przynosimy do poświęcenia modlitewniki z rachunkiem sumienia/

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego od 10.00 do 21.00.

08.30 – Spowiedź święta.

09.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

15.30 – Spowiedź święta do 18.00.

16.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

20:00 – Apel Misyjny.

Czwartek 17.03.2016

Rodzina – wspólnotą miłości i przebaczenia.

/Dzień odnowienia przymierza małżeńskiego i przyrzeczeń kapłańskich. Przynosimy pamiątki ślubne, zdjęcia itp./

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego od 10.00 do 21.00.

08.30 – Spowiedź święta.

09.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

15.30 – Spowiedź święta do 18.00.

16.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci przedszkolnych. Błogosławieństwo matek w stanie błogosławionym

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych. Spotkanie Misyjne dla młodzieży.

20:00 – Adoracja Getsemani.

 

Piątek 18.03.2016

Chorzy – największe skarby naszych rodzin.

DZIEŃ POSTU PARAFIALNEGO.

/Dzień modlitwy za chorych, starszych i opuszczonych w cierpieniu./

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego od 10.00 do 18.00.

08.00 – Spowiedź dla chorych i ich opiekunów.

09.00 - Msza św. z nauką misyjną i udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych.

Po Mszy św. odwiedziny obłożnie chorych w domach.

16.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych. Spotkanie Misyjne dla młodzieży.

19:30 – Droga Krzyżowa od p. Kalinowskich – zabieramy znicze i krzyże.

Sobota 19.03.2016

Nie lękajcie się budować waszego życia w Kościele i z Kościołem.

/Zakończenie Misji Świętych i błogosławieństwo przedmiotów kultu religijnego/

Całodzienna Adoracja Jezusa Eucharystycznego od 10.00 do 18.00.

09.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

16.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dzieci.

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla dorosłych.

Rozesłanie przy Krzyżu Misyjnym na misję życia. Zabieramy krzyże.

Zakończenie Misji