Dziękujemy

Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią.
Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

 

Modlitwa za dobrodziejów

Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.

 

 

 

   

Veni, Emmanuel!

Posłuchaj i rozważ. Jeden z najstarszych hymnów adwentowych i oparta na jego słowach katecheza. Genezę i sens zaczerpniętych ze Starego Testamentu wezwań do Chrystusa wyjaśnia Jan Kania OFMCap.

1. O przyjdź, o przyjdź, Emanuelu, e C D e
z niewoli wyrwij Izraela; e C D e
za grzech wygnanie cierpi lud. a C D
Jednorodzony Synu Boży! e C D e

R: Rozraduj się, rozraduj się, G e C D e
bo przyjdzie twój Emmanuel! e C D e

2. O przyjdź, Mądrości, Słowo Boże,
nad wszystkim obejmij rządy Twe.
Naucz nas roztropności, przyjdź,
ścieżkami życia prowadź nas.

3. O przyjdź, o przyjdź, Różdżko Jessego,
z rąk nieprzyjaciół wyzwól nas,
z przepaści i otchłani zła
z czeluści śmierci wyrwij nas.

4. O przyjdź, o przyjdź, o Wschodzie Słońca,
i oświeć ziemię Światłem Twym,
niech przezwycięży nocne mgły
rozproszy ciemność nocy mej.

5. O przyjdź, o przyjdź, Kluczu Dawida,
niebo otworzyć w mocy Twej jest;
bezpieczną drogą prowadź wzwyż
na zawsze zamknij piekła drzwi.

6. O przyjdź, o przyjdź, o święty Adonaj,
coś Twemu ludowi Prawo dał
na górze Synaj, najwyższej z gór,
niech Słowo Twe na nowo stworzy nas.

7. O przyjdź, o przyjdź, o Królu królów,
przyjdź Zbawicielu, przyjdź i ocal świat,
uwolnij nas z niewoli zła –
i Twoją bliskość odczuć nam daj

 

 
MSZE ŚWIĘTE

Niedziela i święta nakazane (IX – V): 900, 1200
Niedziela i święta nakazane (VI – VIII): 800, 1000, 1200
Dni powszednie (IV – IX): 1800
Dni powszednie (X – III): 1700

ODPUSTY

Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła: 29.06
Doroczna uroczystość ku czci bł. Bronisławy połączona z dożynkami parafialnymi: pierwsza niedziela września

DROGA KRZYŻOWA

Piątki Wielkiego Postu: 1700

GORZKIE ŻALE

Niedziela Wielkiego Postu po Mszy św. o godzinie: 900

NABOŻEŃSTWA MAJOWE I CZERWCOWE

dni powszednie po Mszy Świętej: 1800
w niedzielę po Mszy Świętej: 900

RÓŻANIEC

dni powszednie po Mszy Świętej: 1700
w niedzielę po Mszy Świętej: 900

 

 

ogloszenia

 

 

intencje

 

 

kancelaria

 

 

 

CZYTELNIA

 

WLewandowski

Zdaniem Proboszcza...

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę? Nurtują Cię pytania związane z wiarą? Serdecznie zapraszam do zapoznania się z moją opnią na zawsze aktualne tematy. 

 

Najnowsze artykuły na: wiara pl

 

 

Kontakt:

Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Skrzynkach
Skrzynki 31
87-821 Baruchowo
woj. kujawsko-pomorskie
pow. włocławski
gm. Baruchowo
Numer konta: BS Kowal 15 9557 0006 0017 3241 2000 0001

Proboszcz parafii: ks. Włodzimierz Lewandowski

Kancelaria czynna: godzinę przed wieczorną Mszą świętą.
Tel.: +48 54 284 59 28
E-mail: proboszcz@parafiaskrzynki.pl