Niedziela, 12 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego
  9:00 + Martę, Stanisława Pawlak
12:00    Za parafian

Poniedziałek, 13 stycznia
17:00 + Eugeniusza (44 r.śm.), Marka Gątarków

Wtorek, 14 stycznia
17:00 + Ignacego Radziszewskiego, Bolesława, Ryszarda Radziszewskich

Środa, 15 stycznia
13:00    Pogrzeb: Bogdan Pyszkowski

Czwartek, 16 stycznia
13:00   Pogrzeb: Henryka Miller

Piątek, 17 stycznia
7:30    W pewnej intencji

Sobota, 18 stycznia
17:00 + Zofię Zawadzką (r.śm.), int. Sylwii i Jacka

Niedziela, 19 stycznia – II Niedziela Zwykła
  9:00 + Krystynę (10 r.śm.), Stefana (48 r.śm.) Bykasińskich
12:00    Za parafian