Niedziela, 6 października – XXVII Niedziela Zwykła
  9:00 + Janinę i Zygmunta Zielińskich, Mariana Zielińskiego, int. Barbary Zielińskiej
12:00    Za parafian

Poniedziałek, 7 października
17:00 + Michała Paszkowskiego (1 r.śm.)

Wtorek, 8 października
17:00 + Bolesława Nowackiego (255 r.śm.), Wiolettę Henke, Jerzego Nowackiego

Środa, 9 października
17:00 + Genowefę Zielińską (pog), int. córki Gosi z mężem

Czwartek, 10 października
17:00 + Danutę Kubicką (pog), int. córki z mężem i dziećmi

Piątek, 11 października
17:00 + Stanisława Ozimkiewicza (pog)

Sobota, 12 października
17:00 + Eugeniusza Lazarowskiego (pog), int. sąsiadów Widawskich

Niedziela, 13 października – XXVIII Niedziela Zwykła
  9:00 + Jana Kostrzewskiego (17 r.śm.), Jacka Krukowskiego
12:00    Za parafian