II Niedziela Wielkanocy – 11 kwietnia                                                

  9:00 + Jarosława Grzybowskiego (pog), int. Michała, Mateusza i Marty z Mateuszem                                                          

12:00     Za parafian

Poniedziałek, 12 kwietnia                                 

18:00 + Jana Millera (pog), int. żony         

Wtorek, 13 kwietnia                                                                                                                                                                                    

18:00 + Genowefę Zielińską (pog), int. Barbary Bógdał z rodz.                

Środa, 14 kwietnia           

18:00 + Bogdana Pyszkowskiego (pog), int. rodz. Rzegockich, Barankiewiczów i Wiśniewskich

Czwartek, 15 kwietnia                                        

18:00 + Krzysztofa Rosińskiego (pog), int. rodz. Pawlaków              

Piątek, 16 kwietnia                                                                                                                

18:00 + Wiesławę Rusicką (pog), int. rodz. Kafarskich i Zamerskich 

Sobota, 17 kwietnia               

17:00     Dziękczynna, o blog. Boże w 34 r. ślubu Izabeli i Krzysztofa Sobczaków

Niedziela, 18 kwietnia – III Niedziela Wielkanocy                               

  9:00 + Eugeniusza Zawadzkiego (14 r.śm.)                                                                                                  

12:00     Za parafian