Niedziela, 17 października  - XXIX Niedziela Zwykła                                        

  9:00 + Jadwigę Musiał (imieninowa), int. syna Romana z rodz.

12:00    Za parafian

Poniedziałek, 18 października

17:00 + Mariannę Zielińską (pog), int. siostry Ireny z rodz.                        

Wtorek, 19 października                                                                                                                                                                                

17:00 + Teresę Nowakowską (pog), int. Genowefy Słomińskiej z rodz.       

Środa, 20 października                                           

17:00 + Bolesławę Zaremba (pog), int. córki Marioli z rodziną                 

Czwartek, 21 października                                                                                      

17:00 + Rodziców Śnioch, Pawlak, Urszulę Bartoszek, Zbigniewa Śnioch, wszystkich zmarłych z rodziny, Aleksandra Zasadę

Piątek, 22 października                                                                                                                                       

17:00 + Edwarda Browarskiego (pog), int. Ireny Gątarek i rodz. Chojnackich     

Sobota, 23 października

17:00 + Józefa, Mariannę Mateckich, zm. z rodz. Mateckich, Krzysztofa i Jerzego Jeziorskich, zm. z rodz. Jeziorskich, Damiana Świerkowskiego

Niedziela, 24 października – XXX Niedziela Zwykła                      

  9:00 + Pelagię Maciejewską (19 r.śm.), Wojciecha, Zdzisława, Mieczysława, Mariannę Urbańskich, Krystynę Lelit, Józefa i Jana Bekasińskich

12:00    Za parafian