ślub

Tak jak człowiek jest związany na wieki z Bogiem, tak młodzi ludzi łącząc się przez sakrament małżeństwa ślubują sobie dozgonną miłość. Małżeństwo jest sakramentem miłości, a miłość ta jest bezwarunkowa. Dla zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy jednak spełnić pewne wymagania.

Przygotowanie narzeczonych do ślubu katolickiego
 1. Planując sakrament małżeństwa narzeczeni powinni odbyć stosowną katechezę i trzy spotkania w katolickiej poradni rodzinnej.
 2. Termin ślubu ustalany jest przynajmniej trzy miesiące przed planowana datą zawarcia sakramentu małżeństwa.
 3. Podczas pierwszej wizyty w kancelarii narzeczeni powinni dostarczyć następujące dokumenty:
  • Akt chrztu (jeśli jedna ze stron jest spoza parafii), wystawiony nie prędzej niż 6 miesięcy przed ślubem.
  • Dowody osobiste.
  • Zaświadczenia o katechezie przedmałżeńskiej i odbytych spotkaniach w poradni rodzinnej.
  • Jeśli zamierzają zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (tzn. ślub kościelny z cywilnym razem) – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy licząc od daty planowanego ślubu.

Nabożeństwa

Niedziele i święta (IX - V)

900, 1200

Niedziele i święta (VI - VIII)

800, 1000, 1200

Dni powszednie (IV - IX)

1800

Dni powszednie (X - III)

1700

Odpusty

Uroczystość św. Aposotłów Piotra i Pawła (26 VI)

MOŻESZ WESPRZEĆ NASZA PARAFIĘ DAROWIZNĄ

Dziękujemy!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

Skrzynki 31
87-821 Baruchowo

woj. kujawsko-pomorskie,
pow. włocławski,
gm. Baruchowo

Dziękujemy

Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią.
Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.