Strona główna » E-Kancelaria » Dokumenty i zaświadczenia

Dokumenty i zaświadczenia

W kancelarii w godzinach urzędowania można uzyskać następujące dokumenty:
  • świadectwo chrztu (np. do Pierwszej Komunii św. )
  • świadectwo Komunii Świętej,
  • świadectwo bierzmowania (jeśli sakramenty zostały przyjęte w naszej parafii),
  • świadectwo ślubu (jeśli sakramenty zostały przyjęte w naszej parafii),
  • zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, dla świadków do bierzmowania;
  • pozwolenia na udzielenie sakramentów poza parafią.
W związku z pogrzebem wydajemy:
  • pozwolenie na pogrzeb poza parafią.

Wydajemy także opinie o parafianinie celem przedłożenia w różnych instytucjach kościelnych.

Wszystkie dokumenty wydajemy od ręki w godzinach urzędowania.

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego jakiekolwiek zaświadczenia wydajemy tylko osobom do tego upoważnionym.

Nabożeństwa

Niedziele i święta (IX - V)

900, 1200

Niedziele i święta (VI - VIII)

800, 1000, 1200

Dni powszednie (IV - IX)

1800

Dni powszednie (X - III)

1700

Odpusty

Uroczystość św. Aposotłów Piotra i Pawła (26 VI)

MOŻESZ WESPRZEĆ NASZA PARAFIĘ DAROWIZNĄ

Dziękujemy!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

Skrzynki 31
87-821 Baruchowo

woj. kujawsko-pomorskie,
pow. włocławski,
gm. Baruchowo

Dziękujemy

Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią.
Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.