Chrzest

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza. Sakrament chrztu świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością obejmującą:

 • odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych
 • narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, współdziedzicami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego
 • chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa
 • daje łaskę uświęcającą i cnoty boskie: wiarę, nadzieję i miłość
 • daje możliwość przyjmowania kolejnych sakramentów Kościele, stąd jest nazywany Sakramentem Bramy
 • sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię, dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.
Dokumenty potrzebne do Chrztu
 • Do spisania aktu chrztu wymagany jest odpis skrócony aktu urodzenia (do wglądu).
 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego
 • Dane rodziców chrzestnych – imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni z poza parafii dostarczają zaświadczenie wystawione przez swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)
 • Na chrzest dziecka z poza parafii konieczna jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania dziecka
Kto może zostać rodzicem Chrzestnym
 • Wybierając rodziców chrzestnych należy pamiętać, że powinni mieć ukończone 16 lat i przyjęty sakrament Bierzmowania. Rodzice chrzestni są świadkami wiary, dlatego Kościół oczekuje, że prowadzą życie zgodne z ewangelią i nauczaniem Kościoła. Potwierdzeniem jest zaświadczenie od księdza proboszcza z parafii, w której aktualnie mieszkają.
Kiedy należy zgłosić dziecko do Chrztu
 • Pragnienie ochrzczenia dziecka rodzice zgłaszają przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem.
W jakich dniach udzielany jest Chrzest Święty
 • Ponieważ chrzest jest zanurzeniem w misterium paschalnym Jezusa Chrystusa i włączeniem do wspólnoty Kościoła Katolickiego, celebracja tego sakramentu odbywa się w niedziele, na Mszy świętej za parafian.

Nabożeństwa

Niedziele i święta (IX - V)

900, 1200

Niedziele i święta (VI - VIII)

800, 1000, 1200

Dni powszednie (IV - IX)

1800

Dni powszednie (X - III)

1700

Odpusty

Uroczystość św. Aposotłów Piotra i Pawła (26 VI)

Dożynki i uroczystość ku czci bł. Bronisławy (pierwsza niedziela września)

MOŻESZ WESPRZEĆ NASZA PARAFIĘ DAROWIZNĄ

Dziękujemy!

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła

Skrzynki 31
87-821 Baruchowo

woj. kujawsko-pomorskie,
pow. włocławski,
gm. Baruchowo

Dziękujemy

Za wszelką pomoc duchową i materialną z serca dziękujemy. Modlimy się za tych, którzy nam dobrze czynią.
Bóg zapłać Wam za wszelkie dobro!

Modlitwa za dobrodziejów

Racz, Panie, nagrodzić życiem wiecznym wszystkich, którzy nam dobrze czynią dla imienia Twego. Amen.