Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny (MKE) odbędzie się w dniach 26-31 stycznia 2016 roku w Cebu, na Filipinach. Miejsce zostało wybrane jeszcze przez papieża Benedykta XVI. Okazją jest pięćstetlecie rozpoczęcia ewangelizacji Filipin. Ale kongres nie jest wydarzeniem lokalnym. Dla całego Kościoła jest czasem nad nadarem, jakim jest Eucharystia - przez Sobór Watykański II nazwana źródłem i szczytem życia Kościoła. Do tego okreslenia nawiązuje dokument przygotowawczy Kongresu. Dla całego Kościoła jest to również czas modlitwy o owoce Kongresu. Dlatego poniżej publikujemy modlitwę, jaką katolicy na całym świecie odmawiać będą zarówno w dniach poprzedzających, jak i w czasie trwania Kongresu. Poniżej publikujemy jej treść.

 

Panie Jezu Chryste, nasza nadziejo chwały, Ty jesteś spełnieniem planu Ojca, pragnącego uratować ludzkość.


Jesteś Tajemnicą, ukrytą od wieków i pokoleń, a nam objawioną.


Ty trwasz w Twoim Kościele w Najświętszym Sakramencie Eucharystii.


Kiedy celebrujemy Eucharystię i  spożywamy Twoje Ciało i Krew, udzielaj nam świadomości, że Twoja obecność przynagla nas, aby kontynuować Twoją zbawczą misję w świecie.


Ześlij nam Ducha Świętego. Niech On prowadzi nas do pokornego obcowania z ubogimi i zepchniętymi na margines, w towarzystwie Maryi, Twojej i naszej Niepokalanej Matki.


Jezu w Najświętszym Sakramencie, Tobie cześć i chwała, i uwielbienie w jedności z Ojcem i Duchem Świętym.


Jeden Bóg, na wieki wieków. Amen.

(tłum. xwl)

 

  • Posłuchaj Hymnu Kongresu