1. Przedostatnia niedziela roku kościelnego jest obchodzona jako Światowy Dzień Ubogich. W specjalnym Orędziu papież Franciszek napisał między innymi: „Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich, który celebrujemy już po raz piąty, mógł zakorzenić się jeszcze bardziej w naszych Kościoła lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który spotkałby w pierwszym rzędzie ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkach, gdzie czasem się chowają, w schroniskach i w centrach przyjęć…” A w ubiegły piątek, w Asyżu, dodał: „W spotkaniu z ubogich chodzi nie tylko o to, by go nakarmić. Przede wszystkim chodzi o to, by mu przywrócić godność, stając się tym samym znakiem nadziei”.
  2. Ze względu na kwarantannę spotkanie z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi zostało przełożone na następną niedzielę.
  3. W sobotę o godz. 17:00 kolejne spotkanie z kandydatami do bierzmowania. Natomiast przyszła niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla, obchodzona jest w diecezjach jako Dzień Młodzieży. Ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski spotka się z młodzieżą naszej diecezji w Charłupi Małej.

Modlitwa na V Światowy Dzień Ubogich

O Panie nasz Jezu Chryste, Ty jesteś pierwszym ubogim, najbiedniejszym wśród ubogich, ponieważ reprezentujesz ich wszystkich. Oblicze Boga, które nam objawiasz, jest obliczem Ojca dla ubogich i bliskiego ubogim. Całe Twoje dzieło potwierdza, że ubóstwo jest konkretnym znakiem Twojej obecności pośród nas. Ubodzy, których zawsze mamy u siebie,
są Twoim sakramentem.

Prosisz nas, abyśmy rozpoznali Cię w ich życiu, pozwalając na zewangelizowanie przez nich, abyśmy na nowo odkryli solidarność i dzielenie się.

Naucz nas użyczać im naszego głosu w ich sprawach, ale także być ich przyjaciółmi, słuchać ich, rozumieć ich i przyjmować tajemniczą mądrość, którą chcesz nam przekazać za ich pośrednictwem.

Wzywasz nas, abyśmy otworzyli nasze serca, aby rozpoznać wielorakie przejawy ubóstwa, ukazując Twoje Królestwo poprzez styl życia zgodny z wyznawaną przez nas wiarą. Jeśli nie rozpoznajemy ubogich, zdradzamy Twoją naukę i nie możemy być Twoimi uczniami.

O Duchu Święty, miłość Ojca i Syna rozlana w naszych sercach, wzbudzasz w nas uważną miłość do osoby ubogiej, pobudzając nas do rzeczywistego poszukiwania jej dobra.

Popychasz nas do spotkania z ubogimi tam, gdzie są, do objęcia ich z czułością. Daj nam pokorę, abyśmy także uznali siebie za biednych, bo tylko w ten sposób będziemy mogli ich rozpoznać naprawdę i sprawić, by stali się częścią naszego życia i narzędziem zbawienia.

Oświecaj i wzmacniaj członków rządów i instytucji światowych, aby czuli się zobowiązani do budowania lepszego świata opartego na sprawiedliwości.

Święty Damianie de Veuster, apostole trędowatych, módl się za wielu mężczyzn i kobiety, którzy w obecnej pandemii koronawirusa w pełni uczestniczą w cierpieniu milionów zarażonych osób. Amen.

(Przygotowana przez Papieską Radę ds. Wspierania Nowej Ewangelizacji)