• Posypaniem głów popiołem rozpoczęliśmy Wielki Post. Jak napisał w tegorocznym orędziu papież Franciszek – czas na odnowę wiary i miłości. Ta odnowa, w warunkach pandemii, wymaga od nas dużego wysiłku indywidualnego, potrzebnego, by czas izolacji, zamknięcia, braku dostępu do sakramentów świętych, nie spowodował duchowej oziębłości, a w dalszej konsekwencji by nie sprawił, że chrześcijaństwo stanie się dla nas reliktem, praktyką nic nie znaczących zwyczajów.
  • Na szczególne znaczenie Wielkiego Postu wskazał w Liście do wiernych Kardynał Mauro Piacenza, Penitencjarz Większy Kościoła. Czytamy w nim między innymi: „Pokuta rozumiana w sensie chrześcijańskim nie jest próbą przekupienia Boga. Jest to wysiłek dania odpowiedzi Miłości, która w Chrystusie wzięła na siebie zło tego świata i poprzez śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie odnowiła zniszczony przez grzech wszechświat. Pokuta chrześcijańska jest więc cnotą daną przez Ducha Świętego, przez którą człowiek oddaje swoje życie Panu, godząc się na cierpienie z Nim i uczestnicząc w ten sposób w nowym życiu Chrystusa, który poddając się krzyżowi, zasiadł po prawicy tronu Boga”.
  • Naszej wielkopostnej drodze nawrócenia towarzyszą nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, odprawiane w naszym kościele w piątki o godz. 17:00 i w niedzielę po Mszy świętej o godz. 9:00. Serdecznie zapraszam.
  • Przypominam również, że okazja do spowiedzi wielkanocnej przez cały Wielki Post w tygodniu pół godziny przed Mszą świętą. A niżej propozycja jak przygotować i przeżyć Drogę Krzyżową w rodzinnym gronie...