• Zakończyły się spotkania kolędowe w naszej parafii. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli do świątyni na wspólną modlitwę. Była to dobra okazja do spotkania, przynajmniej w niewielkim gronie i podzielenia się nadziejami i troskami. Bóg zapłać za złożone ofiary. Część z nich zostanie przeznaczona na odnowienie elewacji zewnętrznej naszego kościoła.
  • W środę, uroczystym posypaniem głów popiołem, rozpoczniemy Wielki Post. W orędziu, zatytułowanym: „Oto idziemy do Jerozolimy. Wielki Post czasem odnowienia wiary, nadziei i miłości”, papież Franciszek napisał między innymi: „Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość”. Zachęcam do lektury całości. Msze święte w Popielec o godz. 9:00 i 17:00.
  • Naszej wielkopostnej drodze nawrócenia towarzyszą nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, odprawiane w naszym kościele w piątki o godz. 17:00 i w niedzielę po Mszy świętej o godz. 9:00. Serdecznie zapraszam.
  • Przypominam również, że z racji pandemii także w tym roku nie będzie wielkopostnego dnia skupienia. Okazja do spowiedzi wielkanocnej przez cały Wielki Post w tygodniu pół godziny przed Mszą świętą.
  • Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcam do lektury.