Wpływy

90 026

Wydatki

58 240

W tym:

W tym:

Z roku 2018

10 136

Wydatki inwestycyjne

3 400

Cmentarz

 7 110

Cmentarz

 7 500

Opłatek

 2 724

Cele ogólno-kościelne

 4 303

Kolęda i ofiary indywidualne

13 215

Energia elektryczna i gaz

 10 364

Tace inwestycyjne

13 791

Puszka CARITAS

 2 585

Przekazane do CARITAS

2 585

 

Saldo końcowe: na rok 2020 przeniesiono: 31 786