1. 1 października, w całym kościele, rozpocznie się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Hasłem są słowa: „Ochrzczeni i posłani”. Jego inicjatorem jest papież Franciszek. W ogłoszonym z tej okazji Liście pasterskim polscy biskupi piszą: „Stajemy zatem przed wielkim wydarzeniem, ale i szansą. Szansą, aby pełniej włączyć się w dzieło misyjne, a tym samym pogłębić naszą wiarę, „misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie”. To zadanie papież Franciszek kieruje z miłością do każdego i każdej z nas, aby leżało nam naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie naszych wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne.
  2. Misyjne intencje towarzyszyć nam będą podczas nabożeństw różańcowych. W dni powszednie będą one odprawiane po Mszy św. o godz. 17:00, natomiast w niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00. Dla dzieci przygotowana jest na różaniec historia Matki Bożej Królowej Pokoju.
  3. W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca. Spowiedź od godz. 16:00.
  4. W przyszłą niedzielę, na Mszy św. o godz. 9:00 spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii świętej. Przed zakończeniem Mszy św. poświęcimy i wręczymy dzieciom różańce.