1. 1 października, w całym kościele, rozpocznie się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Hasłem są słowa: „Ochrzczeni i posłani”. Jego inicjatorem jest papież Franciszek. W ogłoszonym z tej okazji Liście pasterskim polscy biskupi piszą: „Stajemy zatem przed wielkim wydarzeniem, ale i szansą. Szansą, aby pełniej włączyć się w dzieło misyjne, a tym samym pogłębić naszą wiarę, „misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie”. To zadanie papież Franciszek kieruje z miłością do każdego i każdej z nas, aby leżało nam naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie naszych wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne.”
  2. Do tematyki Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego będziemy wracać podczas nabożeństw różańcowych.
  3. Bóg zapłać za 1469 zł, złożone w ubiegłą niedzielę na tacę, na inwestycje parafialne.
  4. Intencje mszalne na niedzielę, 29 października: godz. 9:00 + Bolesława (10 r.śm.) i Marka Woźniaków; godz. 12:00 Za parafian.