1. Ogłoszona została papieska intencja modlitewna na luty 2019 r. Franciszek prosi w niej: „Nie możemy ignorować faktu, że dzisiaj na świecie jest obecne niewolnictwo, tak samo lub może nawet bardziej niż w przeszłości. Módlmy się o hojne przyjęcie ofiar handlu ludźmi, przymusowej prostytucji oraz przemocy.”
  2. Jutro, liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, Kościół przeżywa kolejny Światowy Dzień Chorego. Centralne obchody odbędą się w mieście, gdzie przez długie lata posługiwała św. Matka Teresa – czyli w Kalkucie. Orędzie na ten dzień nosi tytuł: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Czytamy w nim między innymi: „Święta Matka Teresa pomaga nam zrozumieć, że jedynym kryterium działania musi być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez względu na język, kulturę, grupę etniczną czy religię. Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumienia i czułości; zwłaszcza dla tych, którzy cierpią.”
  3. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona jest na inwestycje parafialne.
  4. Również w przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 9:00, spotkanie z radą parafialną.