Wpływy

110 993

Wydatki

100 857

W tym:

W tym:

Z roku 2017

23 704

Wydatki inwestycyjne

57 056

Cmentarz

 3 800

Cmentarz

 4 208

Opłatek

 2399

Cele ogólno-kościelne

 5 208

Kolęda i ofiary indywidualne

21 480

Energia elektryczna i gaz

 7 448

Tace inwestycyjne

13 974

Puszka CARITAS

 3 177

Przekazane do CARITAS

3 177

Saldo końcowe: na rok 2019 przeniesiono:    10 136