• Trwa Wielki Post – czas wewnętrznej przemiany i przygotowania do przeżycia z wiarą Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Naszej wielkopostnej drodze nawrócenia towarzyszą nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, odprawiane w naszym kościele w piątki o godz. 17:00 i w niedzielę po Mszy świętej o godz. 9:00. Serdecznie zapraszam.
 • Przypominam również, że okazja do spowiedzi wielkanocnej przez cały Wielki Post w tygodniu pół godziny przed Mszą świętą. Szczególną okazją jest przypadający w tym tygodniu I Piątek Miesiąca. Spowiedź od godz. 16:00.
 • Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy i wsparcia polskich misjonarzy. Chętni mogą włączyć się w ogólnopolską akcję „Misjonarz na post”. Jej celem jest wspieranie każdego dnia jednego, wylosowanego na stronie internetowej, polskiego misjonarza.
 • Również dziś, po sumie, spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii świętej.

 • Posypaniem głów popiołem rozpoczęliśmy Wielki Post. Jak napisał w tegorocznym orędziu papież Franciszek – czas na odnowę wiary i miłości. Ta odnowa, w warunkach pandemii, wymaga od nas dużego wysiłku indywidualnego, potrzebnego, by czas izolacji, zamknięcia, braku dostępu do sakramentów świętych, nie spowodował duchowej oziębłości, a w dalszej konsekwencji by nie sprawił, że chrześcijaństwo stanie się dla nas reliktem, praktyką nic nie znaczących zwyczajów.
 • Na szczególne znaczenie Wielkiego Postu wskazał w Liście do wiernych Kardynał Mauro Piacenza, Penitencjarz Większy Kościoła. Czytamy w nim między innymi: „Pokuta rozumiana w sensie chrześcijańskim nie jest próbą przekupienia Boga. Jest to wysiłek dania odpowiedzi Miłości, która w Chrystusie wzięła na siebie zło tego świata i poprzez śmierć na krzyżu oraz zmartwychwstanie odnowiła zniszczony przez grzech wszechświat. Pokuta chrześcijańska jest więc cnotą daną przez Ducha Świętego, przez którą człowiek oddaje swoje życie Panu, godząc się na cierpienie z Nim i uczestnicząc w ten sposób w nowym życiu Chrystusa, który poddając się krzyżowi, zasiadł po prawicy tronu Boga”.
 • Naszej wielkopostnej drodze nawrócenia towarzyszą nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, odprawiane w naszym kościele w piątki o godz. 17:00 i w niedzielę po Mszy świętej o godz. 9:00. Serdecznie zapraszam.
 • Przypominam również, że okazja do spowiedzi wielkanocnej przez cały Wielki Post w tygodniu pół godziny przed Mszą świętą. A niżej propozycja jak przygotować i przeżyć Drogę Krzyżową w rodzinnym gronie...

 • Zakończyły się spotkania kolędowe w naszej parafii. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli do świątyni na wspólną modlitwę. Była to dobra okazja do spotkania, przynajmniej w niewielkim gronie i podzielenia się nadziejami i troskami. Bóg zapłać za złożone ofiary. Część z nich zostanie przeznaczona na odnowienie elewacji zewnętrznej naszego kościoła.
 • W środę, uroczystym posypaniem głów popiołem, rozpoczniemy Wielki Post. W orędziu, zatytułowanym: „Oto idziemy do Jerozolimy. Wielki Post czasem odnowienia wiary, nadziei i miłości”, papież Franciszek napisał między innymi: „Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość”. Zachęcam do lektury całości. Msze święte w Popielec o godz. 9:00 i 17:00.
 • Naszej wielkopostnej drodze nawrócenia towarzyszą nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, odprawiane w naszym kościele w piątki o godz. 17:00 i w niedzielę po Mszy świętej o godz. 9:00. Serdecznie zapraszam.
 • Przypominam również, że z racji pandemii także w tym roku nie będzie wielkopostnego dnia skupienia. Okazja do spowiedzi wielkanocnej przez cały Wielki Post w tygodniu pół godziny przed Mszą świętą.
 • Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcam do lektury.

 

 • Trwają spotkania kolędowe w naszym kościele. W tym tygodniu na Msze święte w intencji o błogosławieństwo Boże zapraszam mieszkańców: Poniedziałek – Krzewentu od Adamskich; wtorek – Krzewentu od Słoczyńskiej; środa – Krzewentu od Sarzyńskich; czwartek – Skrzynek od Wilińskich; piątek – Skrzynek od Bronikowskich.
 • W przyszłą niedzielę, po sumie, spotkanie rodziców i dzieci pierwszokomunijnych.
 • Na chórze jest do zabrania jeszcze jeden wieniec dożynkowy.
 • Pod chórem jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcam do lektury.

Papieska intencja modlitewna na luty 2021

 • We wtorek Kościół świętuje Ofiarowanie Pańskie, w Polsce zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej. Na Mszy świętej o godz. 17:00 poświęcenie świec. Dla dzieci pierwszokomunijnych zostaną poświęcone książeczki do nabożeństwa. To również Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą wspieramy w sposób szczególny zakony kontemplacyjne. Ofiary złożone na tacę przeznaczone sa na wsparcie dla klasztoru sióstr karmelitanek w Michelinie.
 • W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca. Spowiedź od godz. 16:00. Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy do Serca Pana Jezusa.
 • Trwają spotkania kolędowe w naszym kościele. W tym tygodniu na Msze święte w intencji o błogosławieństwo Boże zapraszam mieszkańców: Poniedziałek – Gorenia od Czapskich; środa – Gorenia od Rudzińskich; sobota – Gorenia od Wiśniewskich, Niedźwiedzia i Telążnej Kanał.
 • Bóg zapłać za ofiarę 250 zł, złożoną do puszki Caritas na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji.
 • Na chórze są do zabrania jeszcze dwa wieńce dożynkowe.

W drugą rocznicę Mszy Rozesłania w Panamie zaprezentowano hymn Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie