1. Radujemy się wraz ze wszystkimi rodakami setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Do wspólnego świętowania dołączył papież Franciszek, kierując na ręce przewodniczącego Episkopatu Polski specjalny list. Czytamy w nim między innymi: „Podejmując modlitwę św. Jana Pawła II, szczególnego świadka tego stulecia, proszę Boga o łaskę wiary, nadziei i miłości dla wszystkich Polaków, aby w jedności i pokoju dobrze korzystali z tak cennego daru wolności. Niech opieka Maryi, jasnogórskiej Królowej Polski, zawsze towarzyszy Waszej Ojczyźnie i wszystkim Polakom! Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami!” (Czytaj całość)
 2. Także dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja „Kościół w Potrzebie”. Zewnętrznym znakiem tej solidarności będą oświetlone na czerwono takie znane obiekty jak rzymskie Koloseum, Bazylika św. Marka w Wenecji czy wieża Eiffla w Paryżu. Ale nie o zewnętrzne znaki chodzi, ale o konkretne gesty, jakimi są modlitwa za prześladowanych i wsparcie materialne dla nich w tym dniu chodzi.
 3. Dziś, po Mszy św. o godz. 9:00, spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku przystąpią do Pierwszej Komunii świętej.
 4. Taca w przyszłą niedzielę przeznaczona jest na inwestycje parafialne.
 5. O posprzątanie i przystrojenie w sobotę kościoła kwiatami proszę mieszkańców Krzewentu od p. Kafarskich do p. Rydeckiej.

Papieska intencja modlitewna na listopad

 

 1. Trwa tydzień modlitw za zmarłych. Niech nasze nawiedzenie cmentarza cechuje się pobożnością. Pamiętajmy o tym, że każdego dnia możemy zyskać odpust zupełny i ofiarować go za jednego zmarłego. Jest to szczególny rys naszej miłości do tych, którzy odeszli do wieczności.
 2. Dziś na sumie modlimy się w intencji naszej Ojczyzny. Po Mszy świętej zostanie poświęcona okolicznościowa tablica, upamiętniająca stulecie odzyskania niepodległości. Dziękuję panu Markowi Łatkowskiemu, który był inicjatorem jej ufundowania, oraz wszystkim, którzy pomagali w utworzeniu naszego parafialnego miejsca pamięci. Naszą wdzięczność kierujemy również do gości, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, a także harcerzy z Chocenia i młodzieży ze szkoły podstawowej w Baruchowie – twórców okolicznościowego programu artystycznego.
 3. Gminne obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbędą się w przyszłą niedzielę w Kłotnie. Początek o godz. 12:00. W imieniu Wójta i Rady Gminy Baruchowo, oraz księdza proboszcza Ryszarda Pospieszyńskiego serdecznie zapraszam do udziału.
 4. Również w przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 9:00, spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku przystąpią do Pierwszej Komunii świętej.

 1. Kończy się miesiąc modlitwy różańcowej. Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli na prośbę papieża Franciszka, skierowaną do całego Ludu Bożego i z wytrwałością trwali na modlitwie za Kościół i zakończony Synod Biskupów.
 2. Trwają przygotowania do Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Porządkując cmentarze pamiętajmy nie tylko o otoczeniu swoich grobów. Pamiętajmy, że las jest wspólnym dobrem, a na śmieci ustawione są specjalne pojemniki. Nasze przygotowania niech nie polegają wyłącznie na zewnętrznych porządkach; niech obecna w nich będzie troska o zbawienie naszych bliskich.
 3. Uroczystość Wszystkich Świętych: procesja z wypominkami za zmarłych rozpocznie się o godz. 10:00. Po niej zostanie odprawiona Msza święta. Wieczorem, o godz. 19:00 różaniec za zmarłych. W Dniu Zadusznym Msza święta w kościele o godz. 17:00.
 4. Dzień Zaduszny to równocześnie I Piątek Miesiąca. Spowiedź od godz. 16:00.
 5. W przyszłą niedzielę na sumie parafialne obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczną się o godz. 11:30 koncertem harcerzy i występem uczniów szkoły podstawowej w Baruchowie. Po Mszy św. poświęcimy przed kościołem okolicznościową tablicę i złożymy przy niej kwiaty.
 6. Bóg zapłać za ofiarę 670 złotych, złożoną w ubiegłą niedzielę na inwestycje parafialne.
 7. O posprzątanie i przystrojenie w sobotę kościoła kwiatami proszę: Teresę Wieczorek, Jacka Lewandowskiego, Józefa Lewandowskiego, Waldemara Dulskiego, Krzysztofa Zasadę, Bogdana Rusickiego, Łukasza Rusickiego, Krzysztofa Gontarka i Bogumila Rusickiego z Krzewentu.

Ojcze nasz w nowym Wideokatechizmie Kościoła Katolickiego

 

 

 1. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Jak już ogłaszałem na prośbę papieża Franciszka wypraszamy łaski potrzebne dla Kościoła. Modlimy się, by Bóg go oczyścił, odnowił i uwolnił od wszelkiego rozłamu. Naszą modlitwa obejmujemy również trwający w Rzymie Synod Biskupów, którego tematem są młodzi, ich wiara i rozeznanie powołania. Nabożeństwa różańcowe w tygodniu po Mszy św. o godz. 17:00, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00.
 2. Od dziś zaczyna się w Kościele Tydzień Misyjny. Modlimy się, by Duch Święty rozpalił w nas nowy zapał i pragnienie dzielenia się Ewangelią ze wszystkimi, a szczególnie z tymi, którzy jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o zbawieniu.
 3. Rozpoczęły się przygotowania do Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Porządkując cmentarze pamiętajmy nie tylko o otoczeniu swoich grobów. Pamiętajmy, że las jest wspólnym dobrem, a na śmieci ustawione są specjalne pojemniki. Nasze przygotowania niech nie polegają wyłącznie na zewnętrznych porządkach; niech obecna w nich będzie troska o zbawienie naszych bliskich.
 4. Bóg zapłać za ofiarę 192 złotych, złożoną w ubiegłą niedzielę przed kościołem na Dzieło Nowego Tysiąclecia.

 1. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Jak już ogłaszałem na prośbę papieża Franciszka wypraszamy łaski potrzebne dla Kościoła. Modlimy się, by Bóg go oczyścił, odnowił i uwolnił od wszelkiego rozłamu. Naszą modlitwa obejmujemy również trwający w Rzymie Synod Biskupów, którego tematem są młodzi, ich wiara i rozeznanie powołania. Nabożeństwa różańcowe w tygodniu po Mszy św. o godz. 17:00, w niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00.
 2. Dziś Kościół otrzymał siedmiu nowych świętych. Wśród nich jest papież Paweł VI, arcybiskup Oskar Romero z Nikaragui i młody Włoch, Nuncjusz Sulpizio. Niech nowi święci uczą nas co to znaczy żyć Ewangelią w naszych czasach.
 3. Również dziś obchodzimy XVIII już Dzień Papieski. W tym roku jego hasłem jest tytuł jednego z utworów kardynała Wojtyły „Promieniowanie ojcostwa”. Z okazji Dnia Papieskiego przed kościołem, po Mszach świętych, tradycyjna już zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia, fundusz stypendialny dla najzdolniejszej młodzieży z rodzin ubogich.
 4. O posprzątanie i przystrojenie w sobotę kościoła kwiatami proszę: Jana Kalsztyna, Romualdę Ozimek, Kazimierza Dulskiego, Dariusza Jabłońskiego, Mirosława Kaczanowskiego, Kazimierę Kaczanowską, Jarosława Moraczewskiego, Daniela Suwałę i Ryszarda Suwałę z Krzewentu.