1. Ostatni dzień Oktawy Wielkanocy. Czyli trwających osiem dni obchodów uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Nazywany Niedzielą Białą, Przewodnią lub Miłosierdzia Bożego. Ostatnia nazwa przywodzi na myśl świętą Faustynę i Orędzie Bożego Miłosierdzia, przypominające nieustannie piąte błogosławieństwo z Kazania na Górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. To także święto patronalne Caritas i okazja, by podziękować wszystkim składającym systematycznie ofiary na prowadzone przez Kościół dzieła miłosierdzia.
 2. Dziś po sumie spotkanie rodziców i dzieci, które w tym roku po raz pierwszy w pełny sposób będą uczestniczyły we Mszy świętej.
 3. W związku z ograniczeniem do dziesięciu liczby osób, które mogą uczestniczyć w liturgii wewnątrz świątyni, przygotowanych jest trzydzieści krzeseł dla chcących uczestniczyć we Mszy świętej na zewnątrz kościoła. Kontynuowane także będą transmisje z Mszy św. o godz. 12:00.
 4. Rozpoczęliśmy prace przy odnawianiu dzwonnicy. W ubiegłym tygodniu została wypiaskowana i zagruntowana. W następnym etapie będzie położony nowy dach; na końcu założona automatyka dzwonów. Przy okazji tych prac zostaną także odnowione bramy cmentarza. Bóg zapłać za każdą złożoną na ten cel ofiarę.

 

Wielkanocny hymn chrzcielny

 1. Z okazji tegorocznych Świąt Zmartwychwstania Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiesław Mering kieruje do wiernych specjalne słowo. Czytamy w nim między innymi: „na naszej drodze pojawia się Zmartwychwstały! O Nim też myślano, że został zwyciężony, pokonany przez Złego! Jakież to były złudzenia! Choć marsz wrogich człowiekowi ideologii wydaje się triumfować, to ostatnie słowo należy jednak do Chrystusa i tych, którzy z Nim się łączą! To właśnie jest fundament naszego optymizmu i nadziei. Zmartwychwstanie wnosi nadzieję do każdego wypełnionego wiarą serca. Śpiewamy w popularnej pieśni, że Chrystus jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana! Radosnych, mimo wszystko, i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego”.
 2. Dołączam się do życzeń księdza Biskupa. W tym roku chciałbym je wyrazić słowami modlitwy, która zakończyła rozważanie przy ósmej stacji Drogi Krzyżowej na Placu Świętego Piotra: „Panie, dobry Ojcze, uczyń nas wiarygodnymi świadkami Twojego miłosierdzia; spraw, aby nasze słowa i czyny zawsze były szczerym i bezinteresownym znakiem miłosierdzia wobec każdego brata.
 3. Składam gorące podziękowanie za zaangażowanie w przygotowanie Świętego Triduum Paschalnego. Wszystkim parafianom za złożone na wystrój kościoła ofiary. Paniom: Teresie Piątkowskiej, Ewie Paczkowskiej i Emilii Mieszkalskiej za piękną dekorację Kościoła. Ministrantom: Krystianowi, Szymonowi, Adamowi, Paulinie, Oskarowi, Pawłowi i panu organiście Krzysztofowi za trud dobrego przygotowania liturgii.
 4. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze święte jak w każdą niedzielę. Transmisja o godz. 12:00.

 

 

 1. Niedzielą Palmową Męki Pańskiej wchodzimy w Wielki Tydzień, który poprowadzi nas do przeżywania największej tajemnicy naszej wiary: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana. Niestety przeżywać go będziemy po raz kolejny w warunkach pandemii i związanych z nią limitów w świątyniach. Na dzień dzisiejszy we Mszy świętej w naszym kościele może uczestniczyć 10 osób plus usługujący przy ołtarzu. Nie wiemy, jak to będzie wyglądać w najbliższych dniach. Dlatego podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie celebracje Triduum Paschalnego będą transmitowane przez Internet.
 2. W poniedziałek, wtorek i środę, przed Mszą świętą wieczorną, będzie jeszcze okazja do spowiedzi. Przy okazji warto przypomnieć, że w czasie pandemii jest dyspensa od niedzielnej Mszy świętej, ale nie ma dyspensy od spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej. Oczywiście możemy to rozłożyć w czasie, ale nie możemy zaniedbać.
 3. Celebracje Świętego Triduum Paschalnego:
 • Msza święta Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwarte o godz. 18:00.
 • Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek o godz. 18:00
 • W Wielki Piątek i Wielką Sobotę przez cały dzień możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Nie będzie czuwania straży pożarnych przy grobie.
 • Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę w zależności od wprowadzenia kolejnych ograniczeń. Proszę śledzić wiadomości na Facebooku i stronie parafialnej.
 • Świętowanie Zmartwychwstania Jezusa rozpoczniemy uroczystą Wigilią Paschalną, która rozpocznie się w sobotni wieczór o godz. 22:00. Także w tym roku nie będzie procesji na jej zakończenie. Msze święte w niedzielę i poniedziałek Wielkanocny o godz. 9:00 i 12:00.  

Bóg zapłać za pierwsze ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego: 380 zł z Lubat i 200 zł z Czarnego-Nadleśnictwa. Dziękuję paniom: Krystynie Grzybowskiej, Ewie Żakowieckiej i Małgorzacie Stanisławskiej za zebranie ofiar.

Włocławek, 26 marca 2021 r.

L.dz. 727/2021

Apel Biskupa Włocławskiego o przestrzeganie zasad epidemicznych

W związku z rosnącą liczbą zachorowań i wprowadzonymi przez stronę rządową zaostrzonymi zasadami epidemicznymi, mając na uwadze zdrowie i życie diecezjan – zwracam się z gorącym apelem do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych.

1. Na każdym Księdzu Proboszczu spoczywa obowiązek wprowadzenia w życie i przestrzegania wszystkich zasad sanitarnych ogłoszonych przez stronę rządową, a dotyczących limitu wiernych w świątyniach (1 osoba na 20 m2) przy zachowywaniu odległości 1,5 metra, zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni i powierzchni.

2. Księży posługujących podczas liturgii obowiązują następujące zasady:

- tylko główny celebrans podczas sprawowania liturgii jest zwolniony z obowiązku zakrywania ust i nosa, pozostali koncelebransi oraz służba liturgiczna mają obowiązek założenia maseczki;

- kapłani zobowiązani są nałożyć maseczkę także na czas sprawowania sakramentu pokuty, udzielania Komunii Świętej i przy innych rodzajach posług; dotyczy to także zbierania tacy;

- przed udzielaniem Komunii Świętej kapłani oraz nadzwyczajni szafarze mają obowiązek dezynfekcji dłoni. Przypominam, że wiernym należy umożliwić przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.

3. Wiernych świeckich proszę o zrozumienie konieczności zastosowania nadzwyczajnych środków sanitarnych (zwłaszcza respektowania limitu uczestników liturgii) oraz o ich przestrzeganie w kościele i innych budynkach parafialnych.

4. Ponieważ coraz częściej odzywają się głosy tych, którzy domagają się zamknięcia kościołów, od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy, czy wprowadzone wytyczne będą przestrzegane. Nikt nie chciałby, aby doszło do pogorszenia sytuacji epidemicznej i zamknięcia świątyń, tym bardziej więc musimy podjąć specjalny wysiłek, by tak się nie stało.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

Włocławek, 26 marca 2021 roku

L.dz. 728/2021

Dekret o obchodach Świąt Wielkanocnych w stanie epidemii w 2021 roku

Mając na uwadze dokumenty Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca 2020 roku oraz Wskazania Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przekazane 11 marca 2021 roku w czasie 388. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, dotyczące celebracji liturgii w Wielkim Tygodniu oraz podczas Triduum Paschalnego, zarządzam dla całej Diecezji Włocławskiej, co następuje:

 1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w kościołach obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz limit osób podczas liturgii – 1 osoba na 20 m2 przy zachowaniu odstępu nie mniejszego niż 1,5 m. Gdy modlitwa ma miejsce poza kościołem, na terenie przykościelnym, należy zakryć nos i usta, i zachować odstęp 1,5 m.
 2. W związku z rosnącą liczbą zachorowań i wprowadzonymi przez stronę rządową zaostrzonymi zasadami epidemicznymi, mając na uwadze zdrowie i życie diecezjan – raz jeszcze apeluję do kapłanów i wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych.
 3. Przypominam o przedłużonej dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii (z dnia 12 listopada 2020 roku). Tych, którzy z uzasadnionych racji z niej skorzystają, zachęcam do przeżywania celebracji Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem dostępnych w mediach transmisji, a parafie do ich organizowania. Ta nadzwyczajna sytuacja sprzyja temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej domowymi Kościołami.
 4. Zezwalam, aby w kaplicach domów zamieszkiwanych przez duchownych, w klasztorach i wspólnotach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna. Zakazuje się uczestniczenia w tych liturgiach wiernym spoza wspólnoty.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

 1. Upamiętnienie wjazdu Pana do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz kościoła.
 2. W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia, upamiętniające pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy: procesja, uroczyste wejście i zwykłe wejście. Także w tym roku należy zastosować drugą lub trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski. Należy opuścić pokropienie palm wodą święconą.

WIELKI CZWARTEK – MSZA KRZYŻMA

 1. Mszę Krzyżma Biskup Diecezjalny będzie sprawował w Bazylice Katedralnej we Włocławku o godz. 10 z gronem księży reprezentujących prezbiterium Diecezji. Do uczestnictwa zaproszeni są księża pracujący w urzędach diecezjalnych i seminarium duchownym, a z terenu księża dziekani (lub inny kapłan w zastępstwie księdza dziekana). Kapłani koncelebrujący Mszę świętą proszeni są o obowiązkowe założenie maseczek. Wszystkich kapłanów prosi się o duchową łączność.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK – MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 1. Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.
 2. Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).
 3. Podobnie jak w ubiegłym roku, można opuścić procesję z Najświętszym Sakramentem i pozostawić Najświętszy Sakrament w tabernakulum. Można też przenieść Najświętszy Sakrament najkrótszą drogą do przygotowanego ołtarza przechowania (tzw. Ciemnicy), gdzie wierni będą mogli modlić się indywidualnie. W obu przypadkach po Komunii wiernych zostawia się puszkę z Najświętszym Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu krótką drogą kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do Ciemnicy, a jeżeli się nie urządza, do tabernakulum i zamyka je.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

 1. W uroczystej modlitwie powszechnej należy dodać – jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o ustanie epidemii oraz za chorych, zmarłych i znajdujących się w sytuacji zagubienia. Wezwanie ostatnie będzie jedenastym.
 2. Akt adoracji Krzyża przez pocałunek należy ograniczyć wyłącznie do celebransa.
 3. Należy zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając stosowną pieśń.
 4. Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale.

WIELKA SOBOTA

 1. Należy umożliwić wiernym adorowanie Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią.
 2. Przy Grobie Pańskim nie mogą pełnić warty strażacy ani inne służby.
 3. W parafiach można zorganizować tradycyjne poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny, ale jedynie na zewnątrz kościoła, przy zachowaniu norm sanitarnych. Jeżeli istnieje lokalny zwyczaj błogosławieństwa pokarmów w oddalonych od kościoła parafialnego wioskach, można przeprowadzić ten obrzęd w godnym miejscu z zachowaniem norm sanitarnych.
 4. Jeżeli takiego błogosławieństwa nie będzie można zorganizować lub wierni nie zdecydują się w nim uczestniczyć, należy zachęcić do tego, aby przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uroczyście pobłogosławić pokarmy. Niech dokona tego ojciec rodziny lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, która zostanie podana, albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

WIGILIA PASCHALNA

 1. Liturgia rozpoczyna się wewnątrz kościoła. Do pobłogosławienia ognia można użyć zwykłej świecy lub znicza. Kapłan przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu śpiewa się Orędzie wielkanocne.
 2. Po Odnowieniu przyrzeczeń chrztu (Mszał Rzymski, Wigilia Paschalna p. 46.) można dokonać pokropienia wodą uprzednio pobłogosławioną..
 3. Opuszcza się procesję rezurekcyjną. Podobnie jak w zeszłym roku, celebrans na zakończenie liturgii może również udzielić błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach lub przed bramą kościoła.

PORANNA MSZA REZUREKCYJNA

 1. Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się uroczystą procesję i przy śpiewie oraz biciu w dzwony przenosi się Najświętszy Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie, Boga, wysławimy i błogosławieństwie, które może zostać udzielone w drzwiach lub przed bramą kościoła, sprawuje się Mszę Świętą według zwykłego porządku.

Ks. Artur Niemira                                                                               +Wiesław Mering

  Kanclerz Kurii                                                                            Biskup Włocławski